SHIATSU

Dopřejte se relaxace, rovnováhu, zdrávi a krasu.

Z vlastních zkušeností

15. května 2010 v 19:02 |  Z vlastních zkušeností

Strach s neznámého prostředí

Lucka, 40 let, kadeřnice. Má skvělou rodinu: manžela a 14 letého syna. Úspěšná v prácí a šťastná v rodině. Jediné co ji trápilo celý život byl strach z neznámého prostředí. Dělalo jí problémy přijít do nové práce na pohovor, zajít na úřad pro papíry nebo přijít k doktoru, ale více méně to zvládala. Ale ted´ se situace trochu změnila, Lucka s manželem koupili nový byt a pro Lucku stresová situace už přestala být zvladatelná. Začala mít tak šíleně silný strach, že už nemohla ani zatelefonovat neznámým lidem, měla bolesti v břiše, nevolnost, pocit na zvracení a tak začala hledat pomoc. První ošetřeni bylo shiatsu, pomohlo jí překonat stres a uvolnit se. Rozebraly jsme s ní příčiny strachu, který poházel z prenatálního období. Já jí nabídla prenatální masáž. Udělala jsem jí pět dvaceti minutových prenatálních masáži nohou. Poté mi Lucka sdělila, že včera musela telefonovat do firmy aby zařídila stěhování a že už byla úplně v klidu. Potom už jí prakticky nedělalo potíže ani vyřízení reklamací, ani zařízení nového bytu.

Боимся неизвестного.
Люска, 40 лет, парикмахер, у нее хорошая семья - муж и сын 14 лет. Ее проблемой целую жизнь был страх с неизвстного. Большим стрессем для нее было перейти на другую работу, зайти к доктору, что-то организовать. До сегодняшнего дня еще со своими страхами справлялясь. Недавно Люска с мужем купили новую квартиру, а это стало причиной того, что ее ситуация вышла из под контроля. Она начала бояться всего, не могла позвонить неизвестным людям, болел ей живот, чувствовала недомогание, тошнотую Поэтому начала искать помощь. Сначала я ей предложила шиатцу, что ей помогло расслабиться и преодолеть стресс. Потом мы поговорили с ней о причинах страха, который идет из детских лет. А так я ей предложила пренатальный массаж. После пяти двадцатиминутовых массажей ног, Люска уже могла звонить до фирмы на перевозку вещей. Потом мы доделали массажи рук и головы. А для Люски уже не было проблемой делать рекламации или обставлять новую квартиру.

Reiki a puberta

Jednou k nám na seminář Reiki I přišla babička s 15 letým vnukem Lukášem. Jejich rodina žije v dvougeneračním domku, ale Lukáš nemá společnou řeč s rodiči, víc si rozumí s babičkou, která se mu ráda věnuje a pomáhá mu. Bylo vidět, jak dobře si mezi sebou rozumí a oba dva měli vztah k esoterice. Za půl roku jsem potkala babičku znovu a ta mi řekla, že se Lukáš jako správný puberťák dřív učil jen tak, aby nepropadal, ráno obtížně vstával, většinou do školy dorazil se zpožděním, babička mu ani nestíhala psát omluvenky. Učitelé si stěžovali, ale co se dá dělat? Po semináři Reiki to oba dva praktikovali na sobě nebo navzájem a Lukášův svět se otočil o 180 stupňů. Ráno byl ve škole už v 7 jako první, večer ho babička hledala po 17 hodině, ale byl ještě ve škole, pomáhal učitelům. Je nadšený, když spolužáci odjedou na lyžák a učitel matematiky má dostatek času, aby se věnoval jen jemu. Známky se změnily k lepšímu a učitelé se zvědavě vyptávají babičky, co s Lukášem provedla. Byl to důsledek Reiki? Kdo ví, ale jiné vysvětlení zatím není.

Рейки в переходном возрасте.
Однажды на наш семинар Рейки 1 пришла бабушка с внуком Лукашем, которому было 15 лет. Их семья живет в большом доме, но Лукаш не находит с родителями общий язык. Бабушка для него очень близкий человек, понимают друг друга и без слов. А эзотерика для обоих не была чужое слово. Через полгода я случайно встретила бабушку а она мне начала рассказывать, что у них изменилось. Лукаш был ленивый, не хотел учиться хотя глупый не был, не хотел рано вставать в школу, а бабушка его всегда оправдывала в школе. Учителя все время жаловались, но как договориться с ребенком в переходном возрасте? После нашего семинара Лукаш с бабушкой делали Рейки сами себе и друг другу, а Лукаш... Его свет перевернулся на голову. В школу стал ходить в 7 часов утра хотя занятия начинаются в 8. Вечером его бабушка искала, а он еще был в школе и после 17 часов помогал учителям. Начал хорошо учиться, был рад, если какой-нибудь учитель мог ему индивидуально помогать. А педагоги с удивлением спрашивали бабушку, что с ним сделала? Помогло Рейки? Не знаю, но другое объяснение мы не нашли.

Reiki a náš život

Paní Marcela, 56 letá žena k nám přišla na seminář Reiki v únoru. Byla to hromádka neštěstí, připadala mi jako zraněná bytost, která už neví, jak dál. Největší potíže měla s bolestí zad, pravidelně docházela na rehabilitace, avšak bez většího účinku. Potíže se jen stupňovaly, nemohla si najít práci, protože jí dělalo problémy dlouhé stání nebo sezení. Pak přišly finanční potíže, které ještě víc ovlivnily její psychický stav. Peníze na seminář dostala od syna jako dárek k narozeninám, a i když byla ve finanční nouzi, rozhodla se ještě zabojovat. Naučili jsme ji používat Reiki v každodenním životě, jak získat jiný pohled na život a její problémy.
Celý rok jsme o ní nic nevěděli. Najednou se paní Marcela ozvala a požádala o další zasvěcení do Reiki II. Když přišla, málem jsme ji nepoznali. Ze slabé a zhroucené ženy se proměnila v rozkvetlou květinu, sebevědomou, krásnou, vyzařující světlo a klid. Pověděla nám, že používala Reiki každý den, jak se pomalu začal měnit její zdravotní stav, našla duševní klid, našla práci a byla moc spokojena.

Как Рейки может изменить жизнь.
Марцела, 56 лет, пришла на наш семинар Рейки 1 в феврале. Уже на первый взгяд это была несчастная женщина, коротая уже не знала, что делать и как изменить свою жизнь. Мне ее было очень жалко. Она нам рассказала, что ей очень сильно болит спина. Врачи ее обследовали, послали на реабилитацию, на массажи, на электропроцедуры, на гимнастику, но спина все равно болела, и становилось все хуже и хуже. Уже не могла найти работу, потому что долго сидеть или стоять было мучение. Потом, конечно же, пришли и финансовые проблемы, что еще больше повлияло на ее психическое состояние. Семинар ей заплатил ее сын как подарок ке дню рождения, а Марсела решила не упустить свой шанс изменить свою жизнь. Мы ее научили применять Рейки каждый день, изменить свой взгляд на жизнь и на свое здоровье. Через год нам Марсела позвонила и попросила записать ее на семинар Рейки 2. Когда вошла в комнату, мы ее сначала не узнали. Из слабой а усталой женщины превратилась в цветок, красивый, уверенный в себе, излучающий свет и покой. Потом нам рассказала, что Рейки использовала каждый день, ее здоровье понемножку начало изменяться, нашла душевное ровновесие, потом нашла и работу, а сейчас чувствует себя хорошо как с физической, так и с психической стороны.

Je operace poslední řešení?

Paní Šárka si stěžovala na bolest v levém rameni, byla u lékaře, postoupila všechna vyšetření, rentgen, magnetickou rezonanci, zkoušela brát léky, nic ale nepomohlo. A protože jí to dělalo problémy i v práci, tak byla navržena endoskopická operace. Nabídla jsem jí počkat s operací a zkusit shiatsu. Během sezení jsem zjistila nerovnováhu na dráze srdce, vysvětlila jsem jí možnou příčinu potíží, které paní Šárka ani nepřipustila. Doporučila jsem jí opakovat shiatsu a ona skutečně za měsíc zavolala. Po několika měsících jsem ji potkala a zeptala se, jak dopadla operace. Paní Šárka jen mávla rukou, operace nebyla potřeba, rameno totiž přestalo bolet. Tak přirozené shiatsu ovlivňuje energii, tělo a mysl, aniž by si člověk uvědomoval svůj problém.

Операция это последнее решение?
Шарка мне пожаловалась, что уже несколько месяцев ей болит плечо, была у доктора, провели ей все обследования, ренген, давали таблетки. Но плечо все равно болело, причину просто не нашли. Хуже всего было то, что ей это мешало на работе. Врач предложил ендоскопическую операцию, а она согласилась. Я ей предложила еще немножко подождать и попробовать шиатцу, потому что мне уже было ясно, где была проблема. На сеансе я нашла енергетическую блокаду на меридиане сердца, объяснила ей причину болезни, хотя Шарка с ней открыто не согласилась. Я ей порекомендовала повторить шиатцу, а через месяц она снова пришла. Через несколько месяцев я ее спросила, как прошла операция и если что-нибудь нашли? А Шарка только махнула рукой, никакая операция не была, плечо перестало болеть. Так естественным способом шиатцу изменяет енергетическое состояние человека, его тело а мысли, и в случае, если человек не признает свои проблемы.

Akutní bolest kolene.

Bylo zimní ráno, synovi bylo asi 6, a vždy to bylo aktivní dítě, běhalo, skákalo, hrálo si. Najednou se nemohl postavit na nohu kvůli silné bolesti v koleni. Koleno nebylo ani oteklé, ani zarudlé, vypadalo úplně normálně. Zkusili jsme dát obklady, léky na bolest a proti zánětu. Ani po dvou dnech se stav nezměnil a dítě nám stále skákalo na jedné noze. Tak jsem zkusila shiatsu. A ráno jsme se nestačili divit. Šťastné dítě přiběhlo k nám do ložnice a bylo úplně v pořádku. Ten den jsme šli do kina, prošli Prahu a ani si nevzpomněli, že nás několik dní něco trápilo.

Острая боль в колене.
Было зимнее утро, моему сыну было около 6 лет, был активний, всегда бегал, скакал, играл. Вдруг без причины не мог встать на левую ногу, потому что ему сильно болело колено. Колено выглядело нормально, не был оток, не было покраснение. Мы попробовали ему приложить компрессы, давали ему таблетки против боли а против воспалению. За два дня ничего не изменилось, а ребенок нам все равно скакал на одной ноге. Попробуем шиатцу. А на другой день утром мы были удивлены, как счастливый ребенок прибежал к нам абсолютно здоровый. В тот день мы все вместе пошлив кино, прошли по Праге, за целый день не вспомнели, что несколько дней нас что-то мучило.

Zázraky se dějí.

Víte, co mě přesvědčilo, už na začátku, že shiatsu a celý ten systém funguje? Jednou asi v sedmi letech za mnou přišla dcera a ukázala mi prstíky na rukou. Kůžička na špičkách byla suchá jako papír a na druhý den na pár prstech praskla. Za tři měsíce se potíže opakovaly, ale už nepraskly jenom dva prsty, ale pět. Hodně to bolelo, dělalo jí problém držet tužku ve škole. Zkoušely jsme různé mastičky, olejíčky, bylinky. Ale nic nepomohlo a za tři měsíce zase popraskaly, tentokrát všechny prstíky. Jednou se zase objevila a ukázala mi vyschlou papírovou kůži a řekla: "Zítra mi to zase praskne.". Tak jsem si pomyslela, že už nemáme co ztratit a zkusíme shiatsu. U dětí shiatsu trvá maximálně 20 minut, protože děti nevydrží dlouho klidně ležet a reaguje na vyšetření mnohem rychleji než dospělí. Ráno přiběhla dcera a ukázala mi úplně zdravé ručičky, kůže byla hladká a měkká. Opakovali jsme shiatsu ještě za týden a pak za dva týdny, kdy se nám naše nemoc pokoušela vracet. A pak už jsme na to zapomněli napořád. Zázrak? A jak jednoduché bylo řešení.

Чудеса случаются.
Знаете, что меня уже в самом начале убедило, что шиатсу а китайская медицина работает? Однажды ко мне пришла моя 7 летая дочь и показала мне свои руки. Кожа на пальцах была сухая как бумага а на другой день потрескалась и образовались глубокие ранки. Через три месяца все повторилось, но уже потрескалась кожа не на двух а на пяти пальцах. Сильно ей то болело, не могла держать ручку в школе. Испробовали мы масти, масла, травы, витамины. Но за три месяца ситуация повториласть а потрескались почти все пальцы. Когда дочь снова пришла мне показать бумажные пальцы и сказала: Завтра снова растрескаются, я решила попробовать шиатцу. У детей шиатцу продолжается максимальне 20 минут, потому что дети не могут долго просто так лежать и реагируют быстрее, чем взрослые. На другой день утром случилось чудо, дочь мне показала свои руки, который были в порядке, кожа была мягкая и гладкая. Шиатцу мы еще повторили через неделю и через две недели, когда наша болезнь хотела вернуться. А потом забыли навсегда. Чудо? А какое простое решение...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.