SHIATSU

Dopřejte se relaxace, rovnováhu, zdrávi a krasu.

Evropská federace shiatsu

4. června 2013 v 13:34 |  Shiatsu

SHIATSU (definice dle Evropské federace shiatsu)

Definice:
Shiatsu je nezávislý /samostatný systém přirozené zdravotní péče, který má původ v Japonsku a je ovlivněn znalostmi z Číny a z nedávné doby i ze Západu. Své teoretické a praktické kořeny odvozuje z dávných tradic filozofií a léčení Dálného Východu a z na nich založeném holistickém porozumění životu a zdraví.
Cílem shiatsu je stimulovat a podporovat procesy přirozeného sebeléčení, pocitu zdraví a duševní pohody a osobního růstu, a zároveň udržení zdraví skrze rovnováhu v energetickém systému člověka. Metoda shiatsu využívá aplikaci tlaku a energetického či fyzického doteku energetických drah a bodů na těle, aby se vyrovnalo proudění tělesné energie (Ki, čchi).
Filosofické pozadí:
Shiatsu odvozuje svoje teoretické a praktické kořeny od starobylých tradic léčení a filosofie Dálného východu. Dnes je to samostatná léčebná metoda původem z Japonska, ovlivněna Čínským i západním poznáním.
Cíl: co je cílem terapie shiatsu?
Cílem shiatsu je podporovat proces sebeuzdravování a osobního růstu skrze vyrovnávání energie Ki/Čchi v těle. Tělesně-duševní pohoda člověka jako jednota těla, mysli a duše závisí na harmonickém toku této energie.
Princip
Ošetření shiatsu je forma komunikace skrze dotek, založená na technikách hodnocení kvality energie Ki.
Způsob provedení:
  • Spočívá v přiměřeném tlaku palci, dlaněmi, lokty, koleny a chodidly na meridiány, tsubo (akupunkturní body) a ostatní energetické systémy a tělesné struktury.
  • Zahrnuje také rotace a potahování končetin, kloubů a meridiánů.
  • Držení těla a bdělost ošetřujícího vycházejí z břicha (z Hara).
  • Ošetření Shiatsu je obvykle poskytováno na zemi na měkké podložce.
Účinek:
Shiatsu zvyšuje sebeuvědomění, citlivost a uvolňuje napětí. Podporuje a vyživuje životní sílu.
Aplikace:
Shiatsu poskytované praktikem s patřičným výcvikem, podporuje obecné zdraví a může být užito jako prevence péče o zdraví. Může také pomoci lidem procházejícím krizí, těžkým obdobím nebo procesem změny. Může pomoci při odstraňování širokého spektra fyzických obtíží.
Z webových stránek Evropské federace shiatsu - přeložila: Eva Krejčová a Darja Havelková

Шиатцу (формулировка Европской федерации шиатцу)
Формулировка: шиатцу это независимая/самостоятельная система естественной заботы о здоровье, пришедшая из Японии, возникшая на знаниях Китая а потом и на знаниях Запада. Свои теоретические и практические корни черпает из старых философских традиций Востока и понимании жизни и здоровья.
Целью шиатцу является стимуляция и подпора процессов естественного самолечения, ощущения здоровья и душевного покоя, личного подъема, а также удержания здоровья через ровновесие в энергетической системе человека. Метод шиатцу использует приложение давления. энергетического или физического прикосновения энергетических путей и точек, на теле на выравнивание прохождения энергии тела (Ки).
Филосовские основы:
Шиатцу свои теоретические и практические корни черпает из старых филосовсих традиций Востока. Сегодня это самостоятельный лечебный метод, пришедший из Японии, под влиянием знаний Китая и Запада.
Цель: что является целью терапии шиатцу?
Целью шиатцу является поддержка процессов природного самолечения и личного подъема через выравнивание энергии (ки) в теле. Равновесие души и тела человека как единение тела, мысли и души зависит на гормоническом протекании этой энергии.
Принцип:
Проведение шиатцу формой коммуникации через прикосновение заложено на техниках оценки качества энергии Ки.
Способы проведения:
- заключаются в мирном прикосновении пальцами, ладонями, локтями, коленями a ступнями на меридианы а точки (акупунктурные боды) и остальные энергетические системы и структуры тела.
- включает в себя кружение и протягивание конечностей, суставов и меридианов.
- держание тела и внимание практика выходят из живота (из Хара)
- проводится шиатцу обычно на полу на мягком матрасе.
Эффект:
Шиатцу повышает самопонимание, чувствительность, расслабляет напряжение, поддерживает и питает жизненную силу.
Использование:
Шиатцу проводит практик со специальной подготовкой для поддержания здоровья, может быть использовано как профилактика заботы о здоровье. Помогает людям, находящимся в кризисе, в тяжелой ситуации или в процессе изменения. Помогает при большом числе физических осложнений.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jana Jana | Web | 4. dubna 2014 v 12:57 | Reagovat

Masážní podložka na masáž shiatsu je super, když nemůžete chodit pokaždé s bolavými zády za masérem a není ani moc drahá.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.