SHIATSU

Dopřejte se relaxace, rovnováhu, zdrávi a krasu.

Něco navíc

MERKABA

24. dubna 2012 v 7:25

Merkaba

Posvátná geometrie je nástroj komunikace mezi člověkem a Vesmírem (Bohem, stvořením, vědomím).
Posvátná geometrie nám pomáhá zvýšit vibrace energie a vyčistit energetické pole - energetické dráhy i čakry. Pomáhá naší komunikaci se spirituální energií, se zdrojem Všeho, co existuje.
Merkaba má svůj původ v dávných civilizacích, objevila se i ve starověkém Egyptě. Můžeme ji použít jako prostředek k meditaci nebo jako dopravní prostředek k vyšším dimenzím. Pomáhá rozšířit naše vědomí a vytvořit spojení s duchovními kvalitami v nás samých - spojení s Vyšším Já.
Merkaba jako Květina života může mít různé varianty geometrických tva­rů.
  • Základní: hvězdný čtyřstěn = dvě trojúhelníkové pyramidy propojené do sebe. Pro náš trojrozměrný dualitní svět symbolizují propojení jinu a jangu, ženského a mužského principu, Země a Nebe.
  • Květina života = 20-cípá merkaba s 60 stranami, která symbolizuje matrici stvoření (nosnou kostru). Je kombinací merkaby hvězdného čtyřstěnu a Ikosahedronu - dvacetistěnu, který symbolizuje element Vody. Voda symbolizuje náš skrytý potenciál, moudrost, duchovno.
K propojení a aktivaci a pročištění merkaby je třeba práce na sobě - na svých obranných postojích a přesvědčeních, na vzájemném vztahu ženské a mužské energie uvnitř nás samotných - propojení rozumu a citu, vůle a intuice, agresivity a pasivity, vědomí a nevědomí, vyšší já a nižší Já, osobnosti a duše, fyzického těla a Ducha. Vyléčením vnitřních i vnějších vztahů se můžeme dostat do jednoty sami v sobě i se vším okolo - nejsilnější energie, která spojuje je LÁSKA. A láska je i pohonem, který aktivuje naši Merkabu a s ní světelné tělo.
Vnímat nové vibrace vám může pomoci drahý kámen ve tvaru merkaby a s léčivými kvalitami, které získal od dlouhodobého spojení s matkou zemí. Každý bude účinky merkaby vnímat jinak. Pro někoho to může být velice silný zážitek a pak merkabu bude muset na nějaký čas odložit, pro jiného to bude pozvolný přechod ke vnímání nových vibrací a merkabu bude u sebe nosit stále…

Prenatální masáž

15. května 2010 v 18:34
Prenatální masáž - jemná masáž navozující spojení s pocity člověka před narozením.

Je to terapie vyvinutá z reflexní masáže Robertem St.Johnem. Je to velmi jemný způsob práce s energií na úrovni těla, duše a ducha. Patří lidem, kteří chtějí změnu, kteří cítí, že mají zájem ponořit se sami do sebe a najít cestu ke svému srdci. Terapeut se dotýká prenatálních linií na nohou (tělo), rukou (duše) a na hlavě (duch).

Masáž se provádí postupně, nejprve jsou masírovány nohy (5-10 sezení), pak ruce a potom následuje hlava.
U masáže nohou si může klient uvědomit, jak si "stojí" v tomto světě, jak pevně stojí na svých nohou.
U masáže rukou může klient objevit, jaká je jeho vůle k životu, jak dokáže dávat a přijímat.
Masáž hlavy se také provádí u lidí, kteří se potřebují dostat ze svých kontrolních mechanismů, když cítí napětí v hlavě, zodpovědnost.., vhodné pro manažery.

Пренатальный массаж это мягкое процедура соединения с эмоциями человека перед рождением. Это терапия развивалась из рефлексного массажа Роберта Джона. Это очень мягкий способ работы с энергией на уровне тела, души и духа. Этот массаж подходит людям, которые хотят изменить свои жизнь, хотят окунуться сами в себя и найти путь к своему сердцу. Терапевт работает на пренатальных линиях на ногах (тело), руках (душа) и на голове (дух).
Массаж начинается у ног (5-10 раз), потом руки, а потом голова. У массажи ног человек понимает на чем стоит на этом свете, насколько прочно стоит на своих ногах. При массаже рук человек узнает какая его воля к жизни, если умеет давать и брать. Массаж головы помогает людям выйти из своих контрольных механизмов, снять напряжение в голове, ответственность... очень рекомендуется менеджерам.
Prenatalní masáž

Moxování

15. května 2010 v 18:33
Moxování - nahřívání energetických bodů zapálenou bylinnou směsí, užitečné zvláště v případech špatné tělesné termoregulace (vnitřní chlad a nedokrvení). Prohřívání bolestivých míst doutnajícím pelyňkovým doutníkem je jednou z terapií, která k nám našla cestu z dálného východu. Setkat se s ní můžeme na svých cestách po Číně, Koreji, Japonsku a jinde. sálající z pelyňkového kuželíku prohřívá tkáň do hloubky a nejnovější výzkumy dokazují silný stimulační efekt - zvyšuje se aktivita bílých krvinek a tvorba protilátek. Působením na akupunkturní body a dráhy se ještě rozšiřuje pole působnosti.

Moxování pomáhá při bolestech svalstva vzniklém prochladnutím, vyčerpáním a namožením, trávících a sexuálních problémech, nachlazeních a kašli, některých bolestech hlavy, snížené imunitě, zimomřivosti, vyčerpání- i stářím a spoustě jiných. Aplikace nebolí, jen je možné cítit teplo, někdy až pálení - dle citlivosti jedince.

Моксу издавна широко применяли в странах Древнего Востока и считали королевой всех процедур. Мокса представляет собой воздействие теплом от тлеющей сигары (моксы) на область биологически активной точки (термин «мокса» переводится как «прогревание, прижигание»). При этом в организме повышается уровень энергии, улучшается циркуляция крови, активизируются обменные процессы, устраняются энергетические блоки, стимулируются внутренние силы, повышается иммунитет. Не случайно в средневековых медицинских источниках значилось: там, где бессильны лекарства и акупунктура, вся надежда - на прогревание сигарами. Обычно моксы делают из полыни, которая обладает целебными свойствами, легко горит и, согласно поверью, отгоняет злых духов. Тлеющая полынь - хороший антиоксидант для организма. Дым от горящей моксы ко всему прочему оказывает целебное влияние на органы дыхания и кожу.

Fonoforéza

15. května 2010 v 18:32
Fonoforéza - aktivace energetických drah a center těla pomocí speciální ladičky vycházející z principů léčby zvukem tzv. tibetskými mísami
Fonoforéza nejspíš metoda budoucnosti, kdy se na akupunkturní dráhy nebo na čakry místo invazivních a povrch porušujících jehliček přikládají ladičky s příslušnými tóny. Ladičku lze přiložit na kteroukoli část těla, jež potřebuje pozornost. Ladičky nepracují jen na fyzickém těle, ale přímo rozvibrovávají a harmonizují i nejbližší vrstvy aury. Tuto metodu můžeme použít samostatně nebo jako doplněk k jakémukoli druhu práce s tělem.

Фонофореза - метод активизация энергетических центров тела с помощью специальных камертонов, созданный на принципе лечения звуком. Фонофореза будет методом будущего, где на акупунктурные точки или на чакры, вместо иголок будут давать камертоны с определенной вибрацией. Камертон можно использовать на всех частях тела. Камертоны работают не только с физическим телем, но и вибрируют и гармонизуют части нашей ауры. Этот метод можем делать самостоятельно или комбинировать с другими способами лечения.

Pro bližší představu zde uvádím přehled ladiček, které používám a jejich funkcí.

136.10_Tón Země
Tón:cis
Čakra: všechny
Barva: modrá, zelená, světle žlutá, fialová
Charakteristika: Ladička lásky, srdce, čtvrté čakry.
- Uklidňuje, pomáhá při úzkosti a strachu.
- Má velmi silnou léčivou a uzdravující energii.
- Otevírá srdce a přivádí nás do kontaktu se sebou samým.
(Už nemusím žít ve strachu a dělat to, co si přejí ostatní. Teď je čas žít svůj vlastní život.)
- Dodává energii.
- Pomáhá žít kvalitu srdce.

172.06_Platónský rok
Tón: f
Čakra: 7
Barva: fialová, modrá, šedá, oranžová
Charakteristika: Ladička osvícení
- Čistí mentální tělo a uzemňuje.
- Skrz spirituální lásku dosáhneme kosmické a energetické jednoty.
- Projasňuje ducha, pomáhá žít vyšší moudrost a transformuje.
- Je antidepresivní.
- Uvolňuje všechny oblasti, kde jsou potlačeny emoce a pomáhá vyjít z dogmatismu.
- Uvolňuje a odebírá napětí na dráze Jater a Žlučníku, uvolňuje vazy, svaly a šlachy v průběhu těchto drah.
- Vhodná při bolestech očí a poruchách vidění.
- Při bolestech zad, ústřelu, ischiasu.
- Použití při stagnaci Ki (čchi) Jater.

144.72_Mars
Tón: d
Čakra: 1, 2, 6
Barva: modrá, světle žlutá, zelená, červená
Charakteristika: Bůh války, mužský princip a mužská energie
- Podporuje vůli a pomáhá najít a uskutečnit cíle.
- Dodává životní sílu a energii.
- Přináší jasnost do života lidí (někdy je důležité říkat i to, co druzí nechtějí slyšet).
- Dává sílu, člověk se pak snadněji a rychle rozhoduje a je schopen žít svůj vlastní život.
- Dodává energii ledvinám, podporuje nás v partnerství k sobě a k ostatním lidem.
- Páteř a kolena, osteoporóza.

157.04_Mars
Charakteristika: ladička proti bolestem - odebírá veškeré tělesné a duševní bolesti
- Reguluje energetický systém
- Ladička do kabelky - kdykoliv jsou někde bolesti tak přiložíme, je připravena vždy pomoci
- Vnáší jasnost tam, kde jsme připraveni jasně žít a lečí tam, kde chceme být léčeni
- Transformuje človeka a jeho srdeční energii - aktivuje a spojuje nás s vyšší 10.dimenzí, kde je možné navázat kontakt s vyššími světly - Ježíš, andělé…

Baňkování

15. května 2010 v 18:31
Baňkování je metoda známá déle než pět a půl tisíce let. První zmínky o této metodě nalezneme už v Mezopotámii, u starých indiánů, ale i v jiných koutech světa. V Číně se baňky používaly po tisíciletí.

Účinky baňkování

- metabolický - z těla se začnou odplavovat potními žlázami a lymfatickým systémem všechny nečistoty (tzv. metabolity)
- mechanický - tkáň se prokrví, dochází k pročištění krve a zlepšení krevního oběhu, k uvolnění ztuhlých svalů a k odstranění bolesti
- reflexní - ovlivňuje vnitřní orgány

Древняя техника вакуумного массажа нашла свое место и в современной медицине. Вакуумный массаж, применяемый сегодня - это модифицированная версия баночного массажа, который был создан в рамках традиционной китайской медицины. Результаты этого простого метода лечения впечатляют. Посредством всасывания кожи и создания отрицательного давления вакуумный массаж устраняет ригидность мягких тканей, способствует выводу жидкостей и токсинов, усиливает ток крови и лимфы как в коже, так и в более глубоких тканях.
Показания
Вакуумный массаж показан:
- для лечения целлюлита и устранения жировых отложений в области ягодиц, на задней поверхности бедер и зоны «галифе» (верхняя наружная поверхность бедер);
- для рассасывания шрамов и рубцов на коже;
- для разглаживания морщин и омоложения кожи;
- в рамках комплексного лечения шейного, грудного и поясничного остеохондроза;
- при болях в мышцах спины;
- при вегетососудистой дистонии;
- для укрепления иммунитета кожи и общей сопротивляемости организма;
- при начальных стадиях варикозного расширения вен.

Ušní svíčky

15. května 2010 v 18:27

Je to znovu objevená prastará forma přírodní receptury indiánů a původních medicinmanů.
Při použití US využíváme především zvuky hoření a mírný teplovzdušný efekt.
Účinek:
- Jemné prohřátí oblasti ucha a okolí
- Psychosomatické působení
- Ovlivňuje vegetativní systém
- Harmonizuje při přetížení, stresu, únavě, mírní nespavost, podrážděnost, vyčerpání
- Uvolnění napětí a bolestí hlavy, nemocí uší a dutin, posílení imunity při léčbě chřipek a nachlazení

Hoření jedné svíce trvá 10 - 15 minut. Svíce se dávají postupně do obou uší.


KONTRAINDIKACE

· perforace bubínku

· akutní zánět středního ucha

· alergie na včelí produkty (svíčky jsou vyrobeny z plátna napuštěného včelím voskem)

· Svíčky se mohou použít u dětí nad 3 let

Ушные свечи - это древняя медицина старых индейцев. При использовании ушных свечей исползуется прежде всего звуки горения и слабый эфект теплого звука.
- прогревают область уха
- оказывают психосоматический эффект
- действуют на вегетативную систему
- гармонизируют при усталости, стрессе, бессонице
- расслабляют напряжение и снимают головную боль, стимулируют иммунитную систему
Свечи горят 10-15 минут, дают до обоих ушей.
Контраиндикация: воспаление ушей, аллергия на пчелиные продукты, не используют у детей до 3 лет.

Tygrování

15. května 2010 v 18:24
Tygrování je metoda tepelné a dynamické stimulace. Tygry jsou kovová pouzdra, v nichž hoří bylinné tyčinky, které jsou vyrobené ze speciální směsi bylin.
Prohřívá se cele tělo, má detoxikačni účinek.
- Stimulují se plíce (prevence rakoviny, ovlivňuje astmat),
- trávení (bolesti břicha, nadýmání, zácpy),
- menstruační potíže (bolesti v podbřišku).
- ovlivňuje hormonální systém

Pro dosaženi účinku se doporučuje dělat 10 krát za sebou.

Тигрование это метод тепловой и динамической стимуляции. Тигры это металические трубoчки, в которых горят травяные палочки, изготовленные из специальной смеси трав.
- прогревает целое тело, чистит организм.
- стимулирует работу легких (профилактика рака, помогает при астме)
- пищеварение (при жалудочных болях, коликах, запорах)
- предменструальный синдром (боли в нижней части живота)
- может помочь при гормональных расстройствах
Советуется для лучшего эфекта сделать 10 сеансов за собой.


 
 

Reklama